CÔNG TY TNHH HUHTAMAKI (VIỆT NAM)
Dự án: Thay thế đèn chiếu sáng truyền thống bằng Đèn led chiếu sáng tại khu vực sản xuất và văn phòng.
Địa điểm: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Số 22, Đường Số 8, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương